Participants

National Center for Research on Earthquake Engineering

Keh-Chyuan Tsai
Chin-Hsiung Loh
Lap-Loi Chung
Gee-Yu Liu
Yeong-Kae Yeh
Kung-Juin Wang
Shiang-Jung Wang
Wei-Choung Cheng
Min-Lang Lin
Chui-Hsin Chen

National Taiwan University

Juin-Wei Lai
Po-Chien Hsiao

National Central University

Hsieh-Lung Hsu

National Taiwan University of Science and Technology

Cheng-Cheng Chen

National Cheng Kung University

Hsuan-Teh Hu

National Chiao Tong University

Cheng-Chih Chen
Chung-Che Chou
Chiung-Shiann Huang

National Kaohsiung First University of Science and Technology

Chin-Tung Cheng

Lan-Yang Institute of Technology

Ker-Chun Lin

University of California, San Diego

Chia-Ming Uang

University of Michigan, Ann Arbor

Subhash Goel
Gustavo Parra
Prabuddha Dasgupta

Stanford University

Greg Deierlein
Paul Cordova

University of Washington

Charles Roeder
Gregory MacRae

University of New York, Buffalo

Michel Bruneau

University of Minnesota

Jerome F. Hajjar

Kyushu University

Toko Hitaka
Chiaki Matsui
Kenji Sakino
Junichi Sakai
Fumiya Ezaki

University of California, Berkeley

Stephen A. Mahin
Bahram M. Shahrooz

Concrete Masonry Association of California and Nevada

Vilas Mujumdar

Lehigh University

James M. Ricles
Richard Sause

University of Southern California

Yan Xiao

Harbin Institute of Technology

Shan Tong Zhong
Qi Zhong

Georgia Institute of Technology

Roberto T. Leon

Carleton University

David Lau
Peter Xiao-Ping Liu

DASSE Design, Inc.

Rafael Sabelli